13-08-2020

Al  maanden  heb ik veel tijd besteed om te reflecteren, studeren , door verwarring heen gaan, mediteren....... nieuwe inzichten en soms terug bij oude inzichten die door de huidige ontwikkelingen in onze samenleving/ wereld  hun waarheid tonen.  Op dit moment zie ik een transformatie in mijn leven plaatsvinden die mij voert naar de bron van alles.

 

 

 

 24-08-2020  (scroll for English version)

dit bericht heb ik vorige week op FB geplaatst en schetst in het kort waar ik nu ben:

Ik ben per direct gestopt met yoga en lesgeven hierin.......
In het afgelopen jaar en zeker in de afgelopen maanden heb ik veel tijd besteed aan verwerven van diepere kennis en het verwerken daarvan binnen mijn yogapractice en dus leven.
Een periode van twijfel, worsteling en zelfs depressie herkende ik in toenemende mate in mijn zijn. De vreugde en energie, die ik zo'n vijf jaar geleden ervoer toen ik met yoga e.d. begon ebde vanaf vorig jaar steeds verder weg. Is dit de weg? Is dit het leven? In toenemende mate worstelde ik met het doel en geschetste realiteit binnen de yogatheorie/-filosofie en de onlosmakelijke verbinding met het hindoeïsme. Ik heb verschillende versies van de Baghavad Gita en uitleggen doorworsteld en zette steeds meer vraagtekens bij geschetst doel van het bestaan. In toenemende mate had ik diep van binnen, diep in mijn hart: er moet een hogere waarheid zijn, er moet een hogere God zijn. Mede door passages uit Iyengar's Light on Life en verklaringen van swami Dayananda werd ik getriggerd, daar waar zij het hadden over God, ook de bijbel weer eens te lezen. Diep in mijn hart ervoer ik dat dit waarheid was, hoewel ik in de afgelopen veertig jaar had geprobeerd alles wat met God en de bijbel te maken had weg te zetten als onzin en fabels. Afgelopen weken worstelde ik nog meer, maar ben in een bijzonder moment geraakt door passages in de bijbel, of beter gezegd, door God zelf. In dankbaarheid en nederigheid heb ik Jezus Christus aanvaard als mijn persoonlijke verlosser. Als direct gevolg hiervan ben ik me gaan buigen over de vraag 'hoe nu met je yogapractice en lesgeven hierin?' Na grondige bezinning en overweging heb ik besloten dat dit wat mij betreft niet meer kan.
Wat ik nu ga doen? eerst opruimen en dan......God zal mij leiden.
To all my non-Dutch speaking friends..: I stopped my yogapractice and teaching yoga......Last year, and specially last several months I spent a lot of time in studying to gain deeper knowledge and integrating this in my yogapractice and life.A period of deep doubts, inner wrestling and even depression I noticed more and more in myself. De joy and energy, which I experienced about five years ago when I started with yoga (and related things) slowly decreased more and more. Is this the way? Is this the real life?More and more I had doubts about what is said about reality within yogatheorie/-philosofy and the inaxtracably connectedness with hindoeism. I studied different versions of the Bagavad Gita to gain deeper knowledge and find peace. But there were more and more questions about being and existence. More and more I experienced deep inside, deep in my heart: there must be a higher truth, there must be a higher God. Also through passages of Iyengar (Light on Life) and passages from swami Dayananda, where the speak about God I was triggered to read the bible again. Deep inside I experienced that this is the truth, although I've done my best in the last fourty years to put everything about the bible and God set away as noncense and myths. Last weeks I've been wrestling with myself, but on an certain moment I was hit by some passages, or by God himself. With deep gratitude and humility I accepted Jesus Christ as my personal savior.As a consequence of this all I questioned myself: Can I go on with yoga and teaching yoga? After deep reflections I came to the conclusion that this is not possible for me. So I stopped. What I am going to do now? First detox my life and mind and then... God will lead me.Love to you all