Bedrijfsyoga

Wim Klerk heeft de mogelijkheid binnen uw bedrijf of instelling yoga aan te bieden.

Verzorging van lessen en/of workshops  die bijdragen aan het fysieke en mentale  welzijn en dus de  kwaliteit van uw medewerkers. Door yoga in te passen op de werkvloer kunnen we preventief en curatief werken aan fysieke en mentale klachten waardoor ziekteverzuim wordt teruggedrongen. Door yoga in te passen binnen uw bedrijf zullen uw werknemers zich energieker voelen en beter presteren. Naast deze persoonlijke voordelen is gebleken dat yoga op de werkvloer ook bijdraagt aan een betere werksfeer en teamgeest.

De wijze waarop  vorm en inhoud wordt gegeven aan de lessen, breaks en/of workshops hangt af van de bedrijfstak en de omstandigheden waaronder uw medewerkers hun werk doen. Het kan zijn dat een dynamische les op zijn plaats is, maar het kan ook zijn dat wordt gekozen voor een ontspanningsles. Ook effectieve ademhalingsoefeningen maken deel uit van een sessie.

Afhankelijk van de mogelijkheden wat betreft ruimte, tijd en wensen wordt een afspraak voor een oriënterend gesprek gemaakt, op basis waarvan  een vrijblijvende offerte wordt opgemaakt. Bij beperkte ruimte kan op de werkplek zelf ook yoga worden gegeven…. en dat kan (veelal) gewoon in werkkleding

Enkele mogelijkheden:

-          vaste les(sen) ergens in de week. (kan ook ‘s morgens heel vroeg of juist aan het einde van de dag)

-          enkele keren per week een ‘break’

-          de week starten en/of afsluiten met een yoga sessie

-          een workshop (ter introductie van yoga binnen het bedrijf)

-          een workshop tijdens een studie- of personeelsdag